Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aran Azərbaycan şirkətinə daxil olan Aran Dağıtım 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kiçik addımlarla başlanan bu yol bugün artıq böyük bir dağıtım toruna çevrilmişdir. Böyük yerli və xarici şirkətlərin rəsmi nümayəndəlikləri, şirkətə məxsus yerli markaların və idxal məhsullarının satışı Aran Dağıtımın əsas fəaliyyət sahəsidir. Böyük satış və logistika komandası ilə ölkə ərazisinin bütün hissələrinə qida və qeyri-qida məhsulları standartlara uyğun şəkildə və vaxtında çatdırılır.